Home

Lees voor met webReader

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de WSW Raad Amsterdam. De WSW Raad Amsterdam is met ingang van 1 januari 2016 niet langer als onafhankelijke adviesraad WSW actief. Het werk van de raad wordt overgenomen door de Participatieraad Amsterdam, die per 1 maart van start is gaan. Wij verwachten dat de belangen van de SW-werknemers door deze raad goed worden behartigd.

De afgelopen zeven jaar hebben wij met veel inzet de Amsterdamse uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Amsterdamse invoering van de Participatiewet gevolgd en hierover gevraagd en ongevraagd geadviseerd. Dit vanuit het gezichtspunt van de Amsterdamse SW-werknemers. In ons werk voor de WSW Raad hebben wij altijd de vraag centraal gesteld wat de Amsterdamse plannen betekenen voor deze kwetsbare inwoners van onze stad.

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2015 en het artikel, in samenwerking met Hedda Schut -journaliste- geschreven om de ervaringen van de afgelopen jaren in deze vorm te kunnen overdragen.

Voor vragen over de nieuwe Participatieraad kunt u contact opnemen met Hester Scheurleer,
H.Scheurleer@amsterdam.nl. Zij is ambtelijk secretaris van deze nieuwe raad.

Met vriendelijke groet,

WSW Raad Amsterdam
Chris van der Kroon, Remco van der Heijden en Nelleke Lindhout

Harriëtte Gussenhoven, ambtelijk secretaris en
Henk Wedman, onafhankelijk voorzitter

 

Download het artikel over onze ervaringen      Download als PDF
Download het jaarverslag 2015                              Download als PDF


 

Deze website is gemaakt om aan Amsterdammers die werken in de sociale werkvoorziening uit te leggen wat de WSW Raad doet. WSW betekent Wet Sociale Werkvoorziening. De website wordt niet meer bijgewerkt, maar blijft in 2016 nog wel online.

Iedereen die geïnteresseerd is in de sociale werkvoorziening in Amsterdam en in het werk van de WSW Raad is van harte welkom op deze website.

Onder de tabs aan de bovenkant van de pagina vind je meer informatie over de WSW Raad.Foto: inpakken

Als je in het menu op Wat is de WSW Raad? klikt, vind je uitleg over de taken van de WSW Raad. Bij Wie zitten er in de raad? zie je welke mensen in de raad zitten en namens welke organisaties zij meepraten over de sociale werkvoorziening in Amsterdam.

Veel informatie over het werk van de WSW Raad vind je onder Wat doet de raad? Daar staat bijvoorbeeld wat de raad de afgelopen jaren allemaal heeft gedaan. Ook vind je er de adviezen die de raad heeft gegeven. Je kunt er bovendien uitleg vinden over de Participatiewet, en wat die voor mensen in de sociale werkvoorziening betekent.

Foto: Schoonmaken in het zwembad

De laatste tab van het menu heet Forum, een plaats voor meningen over zaken die met sociale werkvoorziening en de WSW Raad te maken hebben. Hier kun je bijvoorbeeld dingen vertellen waarvan je denkt dat de leden van de WSW Raad er iets aan kunnen doen, dingen die ook belangrijk zijn voor andere SW’ers. De WSW Raad praat immers namens alle SW’ers met de Dienst Werk en Inkomen, met Pantar en met wethouder Arjan Vliegenthart, verantwoordelijk voor de SW in Amsterdam. Het Forum is nu gesloten.